Rychlý kontakt+420 605 968 027+420 731 379 806

Všeobecná ustanovení

Tyto obchodní podmínky se vztahují na nákup v e-shopu BezvaVěc.cz, podrobně vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy, které nejsou těmito obchodními podmínkami upravené, občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Je-li smluvní stranou nikoli spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami obchodním zákoníkem (č. 89/2012 Sb.).

 

Prodávající

Jméno: Jan Cenkl

Adresa: V Drahách 56, 783 14 Bohuňovice

Telefon: +420 605 968 027

E-mail: info@bezvavec.cz

IČ: 04016602

Fyzická osoba Jan Cenkl je zapsána do živnostenského rejstříku vedeného na městském úřadě v Olomouci dne 22.4.2015. Úřad příslušný podle § 71 odst. 2 živnostenského zákona: Magistrát města Olomouce.

 

Vymezení pojmů

Spotřebitelská smlouva - Smlouva kupní, smlouva o dílo, případně jiné smlouvy jsou spotřebitelskými smlouvami, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně kupující a na straně druhé prodávající.

Prodávající - BezvaVěc.cz, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.

Kupující (spotřebitel) - Kupujícím tedy spotřebitelem je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.

Kupující (nikoli spotřebitel) - Kupujícím tedy nikoli spotřebitelem je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.

 

Způsob objednání

Veškeré objednávky, které kupující učiní prostřednictvím některého z následujících způsobů objednání, obsahující všechny náležitosti objednávky, jsou pro kupujícího závazné.

 • Objednáním v e-shopu BezvaVěc.cz
 • Telefonicky na čísle +420 605 968 027

 

Náležitosti objednávky

 • Fakturační údaje (povinný údaj) - jméno, příjmení, úplná adresa
 • Dodací údaje (volitelný údaj) - jméno, příjmení, úplná adresa
 • Kontakt (povinný údaj) - e-mail, telefonní číslo
 • Zboží (povinný údaj) - název, množství, případně další údaje nutné k jednoznačné identifikaci objednávaného zboží (barva, velikost apod.)
 • Způsob dopravy a platby (povinný údaj) - platba předem, dobírkou
 • Doplňující údaje (nepovinný údaj) - poznámky k objednávce

 

Platba za zboží

 • Platba dobírkou - platba při převzetí zboží od dopravce.
 • Platba předem - platba bankovním převodem na účet prodávajícího před odesláním zboží, kdy je platba uhrazena v plné výši a bez nároků prodávajícího na další poplatky. Účet je veden u společnosti Air Bank 1522475024/3030

 

Faktura

 • Faktura za objednané zboží Vám bude přiložena k objednanému zboží.
 • Daňový doklad si prosím uschovejte, obvykle slouží i jako záruční list k zakoupenému zboží.

 

Odstoupení od smlouvy

Kupující má nárok na odstoupení od kupní smlouvy do 14-ti dnů od obdržení zboží bez udání důvodu. V takovém případě odešlete nepoškozené zboží společně s vyplněným formulářem pro odstoupení od smlouvy na adresu:

Reklamace, BezvaVěc.cz, V Drahách 56, Bohuňovice, 783 14

 

Ochrana osobních údajů

Se všemi osobními údaji, které poskytne kupující prodávajícímu, bude nakládáno v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. Všechny osobní údaje poskytnuté kupujícím jsou důvěrné a jsou sdělovány třetím stranám pouze v nezbytně nutném rozsahu a za účelem plnění smlouvy. Zároveň zákazníci souhlasí s tím, že jejich adresa a kontaktní údaje budou předány přepravní společnosti pouze za účelem zvýšení úspěšnosti doručení zásilek.

Kupující souhlasí, že mu po objednání zboží bude v horizontu 14 dní odeslán dotazník z www.heureka.cz. Může tak veřejně zhodnotit kvalitu nákupu a podělit se o své zkušenosti s ostatními. Budeme rádi, když dotazník vyplníte.

 

Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky nabývají platnosti dne 19.1. 2017 a ruší veškeré předchozí zvyklosti v souvislosti s objednávkami a prodejem zboží.

Společnost BezvaVěc.cz si vyhrazuje právo na změny těchto obchodních podmínek bez předchozího upozornění.